Tag Archives: se-ed

SE-ED ฟื้นจริงเหรอ

มาตรฐาน


SE-ED ถ้าดูบรรทัดสุดท้ายอย่างเดียว ดูเหมือนจะกลับมาดี
แต่พอเปิดไส้ใน Topline หด !!! YoY นะ

รายได้จากฝั่งโรงเรียนดีขึ้น 18%
GP ดีขึ้น 2% อาจจะมาจาก product mix ที่เป็นส่วน non-book

และกำไรส่วนที่เพิ่มขึ้นราว 22 ล้าน ก็พอเหมาะพอเจาะกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงไป 22 ล้านพอดี ห
แล้ว Q หน้าจะยังลดได้อีกมั้ย?

สรุป หนังสือยังคงอยู่ในเทรนขาลงชัดเจน
การประคองธุรกิจ โดยควบคุมค่าใช้จ่าย
ก็เป็นทางเลือกทางนึง ทีทีก็มีข้อจำกัด
กำไรที่โผล่ยังไม่ได้มาจาก operating จริงๆ

ทางออกที่เป็นรูปธรรมในระยะยาว
ผมยังให้น้ำหนักในเรื่องการเปลี่ยน Biz Model เป็นหลัก

8 สิงหาคม 2557
แชน

โฆษณา