Monthly Archives: มีนาคม 2012

Sena Oppday Q4/54

มาตรฐาน

ขอสรุปประเด็นเท่าที่ผมจับใจความได้จาการฟัง Oppday Q4/2554 ณ วันที่ 1 มีนาคม 255 ของ Sena

– มีความคิดที่จะทำ Mall ที่2 ในปีนี้ พร้อมกับ SenaFest ไปเลย แต่กำลังหาที่ดินอยู่ที่ (นาทีที่ 20)

– เป้า port ค่าเช่า 5% ใน 3-5ปีนี้

– SenaFest ที่เช่าซื้อ(เซ้ง) ลดความเสี่ยงไม่ต้องลง Capex เต็ม โดยแบ่งจ่ายกำไรที่ได้ แบ่ง 10% ให้เจ้าของที่ด้วย
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้มีโอกาสได้ Return 20กว่า% อยู่ดี

– ใช้ Capex ไม่ถึงครึ่งของราคาที่ดินจริง600ล. ก็ไม่ถึง 300 ล้าน

– ตอนนี้ได้ที่เช่า 30% แล้ว บางชั้นกำลังก่อสร้าง ถ้าสร้างเสร็จก็มีโอกาสขายตามมา โดยรวมเป็นไปตามคาด
– ปี53 ที่ NPM 26% เพราะมีที่ที่เก็บไว้นาน เป็น Abnormal โดยเฉลี่ยพยายามอยู่ที 20%

– สาเหตุที่ไปพัทยาจริงๆ เพราะต้องการกระจายพื้นที่ ที่มีกำลังซื้อดีประกอบกับที่ดินที่มี มีศักยภาพ
ใกล้ระหว่างแหล่งชุมชนกับทะเล

– ตั้งเป้ายอดขายปี55 แบบอนุรักษ์นิยมไว้ที่ 1500 ล้านก่อน (ปีที่แล้วมีการยกยอดการโอนมา)

– ไตรมาส4ที่ผ่านมา มีค่าใช้จายเรื่องน้ำท่วมช่วยลูกบ้าน NPM ลดจาก 21 เหลือ 19.6

– มีความพยายามจะเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งก็เป็นการเพิ่ม Premium ให้กับตัวหุ้นเองด้วย

Presentation PDF

จดโน้ตไว้ระหว่างฟัง อาจดูห้วนๆไปหน่อย แต่จดไว้เป็นอ้างอิง ถ้ามีเวลาอยากให้ฟังย้อนหลังเต็มๆนะครับ
จะได้เห็น อากัปกิริยา จังหวะการพูด การตอบคำถามของ ผบห.ด้วย ผมว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างนึงนะ
http://www.dcs-digital.com/setweb/index.php

@Shaen
1มีนาคม 2555

อ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา